Visualisering

Borta är alla tabeller och klassiska grafer. Istället får du ett tydligt grafiskt beslutsunderlag där nyckeltalen visas på en ritning över ditt köpcentrum. Du följer direkt omsättningsförändringar, ser var dina starka och svaga hyresgäster finns samt vilka hyreskontrakt som är på väg att gå ut. Vi vågar påstå att Futurum Solutions tar nyckeltalsanalyser till en helt ny nivå.

Applikationen för visualisering går även att integrera med andra system.