What´s in it for you?

Futurum Solutions sätter en ny världsstandard för köpcentrumbranschen. I ett integrerat system för omsättningsrapportering och besöksräkning lägger butikerna själva in sin omsättning och besökarna räknas med största noggrannhet. Genom en knapptryckning visualiseras sedan nyckeltalen i tydliga rapporter eller på en köpcentrumritning. När jobbet sköter sig självt får du tid att fokusera på det som är viktigt.

Futurum Solutions är webbaserat och särskilt anpassat för köpcentrumbranschen. Som användare får du tydliga beslutsunderlag, en betydligt enklare vardag och tid över att arbeta strategiskt med dina nyckeltal. Omsättning, besökstal och hyresnyckeltal samlas i ett system, från en leverantör, med en debitering och en support.

Att Futurum Solutions drivs via internet innebär att du slipper dyra installationskostnader. Du kan arbeta utanför kontoret och support finns alltid till hands när du behöver den. Har du dessutom flera centrum kan du enkelt jämföra utvecklingen, eftersom allt är samlat i samma applikation.

Ge dig själv lite tid.