Besök

Antalet besökare i en stadskärna kan mätas och analyseras på samma sätt som i ett modernt köpcentrum, både historiska tal och i realtid. Lättlästa analyser av besökstrafiken visar sedan vad som driver besökstalen. Vår unika Laser Scanner är särskilt framtagen för utomhusbruk och mäter besökstalen med hög precision året runt, oavsett ljusförhållanden och väder. Det gör att du kan jämföra olika marknadsföringsinsatser, evenemang, föreningsdagar eller andra aktiviteter och se vad som ger bäst resultat. Applikationen är internetbaserad, vilket innebär att all besöksdata finns tillgänglig dygnet runt. Du kan till exempel lägga en direktlänkad realtidssiffra på hemsidan för att skapa intresse och öka nyhetsvärdet. Rapportering sker även via autogenererade e-mail. Applikationen är konstruerad för att enkelt kunna integreras med andra databaser.

Systemet för besöksräkning kan även användas separat.

Stadskärnebarometern

På samma sätt som köpcentrum i Sverige samarbetar kring Köpcentrumbarometern har nu stadskärnorna för första gången sin egen Stadskärnebarometer. När du väljer Futurum Solutions lösningar för att mäta besök och omsättning i din stadskärna läggs automatiskt data från din ort in i beräkningarna. I Stadskärnebarometern kan du sedan se den månatliga utvecklingen av handel och besök i din egen stadskärna i relation till övriga deltagande stadskärnor.

Preferred Partner