Visualisering

Genom att följa individers rörelser, beteendemönster och vägval genom stadskärnan kan du se vilka punkter som drar flest besökare, hur länge de stannar och hur ofta de återkommer. Vårt unika tracking-system följer besökaren genom en helt anonym mobiltelefonmätning. Tracking är ett värdefullt komplement till besöksräkningen, eftersom detaljstudier som tidigare inte varit möjliga nu kan matchas mot aktiviteter och förändringar i butiksbeståndet.

Applikationen för visualisering går även att integrera med andra system.

Stadskärnebarometern

På samma sätt som köpcentrum i Sverige samarbetar kring Köpcentrumbarometern har nu stadskärnorna för första gången sin egen Stadskärnebarometer. När du väljer Futurum Solutions lösningar för att mäta besök och omsättning i din stadskärna läggs automatiskt data från din ort in i beräkningarna. I Stadskärnebarometern kan du sedan se den månatliga utvecklingen av handel och besök i din egen stadskärna i relation till övriga deltagande stadskärnor.

Preferred Partner