What´s in it for you?

Nu sätter Futurum Solutions en ny standard för uppföljning och utveckling av stadskärnor. Med vår integrerade lösning för omsättningsrapportering och besöksräkning är det nu möjligt att mäta omsättning och besök i stadskärnor med samma noggrannhet som de professionella köpcentrumaktörerna. Med en snabbt växande externhandel kan det vara de kunskaperna som gör skillnaden mellan en tynande och blomstrande cityhandel.

Futurum Solutions sammanställer dessutom alla siffror i den rikstäckande Stadskärnebarometern, vilket innebär att du kan mäta och jämföra din stadskärna mot andra orter.

Applikationen är webbaserad och särskilt anpassad för stadskärnor. Som användare får du tydliga beslutsunderlag, en betydligt enklare vardag och tid över att arbeta strategiskt med dina nyckeltal. Omsättning, besökstal och andra viktiga nyckeltal samlas i ett system, från en leverantör, med en debitering och en support. Välkommen till en framtid där det är resultatet som räknas!

Stadskärnebarometern

På samma sätt som köpcentrum i Sverige samarbetar kring Köpcentrumbarometern har nu stadskärnorna för första gången sin egen Stadskärnebarometer. När du väljer Futurum Solutions lösningar för att mäta besök och omsättning i din stadskärna läggs automatiskt data från din ort in i beräkningarna. I Stadskärnebarometern kan du sedan se den månatliga utvecklingen av handel och besök i din egen stadskärna i relation till övriga deltagande stadskärnor.

Preferred Partner