Omsättning

Aldrig tidigare har det funnits en applikation för hantering av omsättning i stadskärnor. I Futurum Solutions lösning rapporterar singeletablerade butiker i stadskärnan anonymt in sin omsättning via internet eller en mobilapp. Den totala omsättningen läggs samman med omsättningen för citygalleriorna, därmed kan ett handelsindex över citykärnan skapas. Butikerna kan via rapporteringssidan följa besöksflödena i city samtidigt som grafer över rikets och den egna butikens utveckling visas.

Applikationen för omsättning kan även användas separat.

Stadskärnebarometern

På samma sätt som köpcentrum i Sverige samarbetar kring Köpcentrumbarometern har nu stadskärnorna för första gången sin egen Stadskärnebarometer. När du väljer Futurum Solutions lösningar för att mäta besök och omsättning i din stadskärna läggs automatiskt data från din ort in i beräkningarna. I Stadskärnebarometern kan du sedan se den månatliga utvecklingen av handel och besök i din egen stadskärna i relation till övriga deltagande stadskärnor.

Preferred Partner